ترجمه قانون مطبوعات ادله اثبات دعوى، داوری در کشور یمن
30 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی